ยินดีต้อนรับ เข้าสู่บทเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์........  Krupook.net..      
โรงเรียนชลประทานปราณบุรี ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
Designed By:: Supattra Sritiengtrong:   email:spt_pook@hotmail.com         :: home :::::www.krupooky.net